Vilkår og Betingelser 

 
Generelle vilkår for køb af online-kurser/abonnementer hos ID Academy A/S

 

Kursusudbyderen:

Kurset/abonnementet du tilmelder dig udbydes af ID Academy A/S, c/o Ulla Lau, Randersvej 14, 8600 Silkeborg, cvr. nr. 25816951, info@vadum.dk, tlf. 70261636, i det følgende benævnt os/vi.

 

Nærværende vilkår og accept af aftalen:

Ved at tilføje en tilmelding i kurven og afgive ordren på vores hjemmeside ved tilmelding eller gentilmelding, indgår du en bindende aftale med os om køb af kursus og du accepterer at nærværende vilkår er gældende for købet. Vi har ret til, til enhver tid at ændre nærværende vilkår og du bør derfor hver gang du bestiller et kursus hos os, læse vilkårene igennem på ny – de kan være ændret siden du sidst bestilte et kursus hos os.

 

Fortrydelsesret:

Der er ikke fortrydelsesret på online indhold, da du umiddelbart efter købet får adgang til online området med alt indhold, som du efterfølgende vil kunne gemme og i øvrigt tilgå så længe du ønsker at bibeholde din adgang til området.

 

Produkter og kortbetaling:

Vi tilbyder online-produkter i form af forskellige typer af kurser og events indenfor selvudvikling, terapi og spiritualitet. Indholdet baserer sig både på tekst, billeder, grafik, video og live-stream, og du køber events som billet-køb og kurser som tilmelding til et abonnement.

Du kan betale med dankort, VISA, Visa-dankort, Mastercard og Maestro.

 

Vedr. enkelt-køb:

Angående online events/arrangementer

Alle tilmeldinger til events/arrangementer, som ikke er gratis, fungerer som et billet-køb. Dvs. du får tilsendt en ordre og/eller en billet til det valgte arrangement, og denne ordre/billet kan ikke refunderes. Du vil blive tilmeldt en email-liste med navn og email for at kunne modtage yderligere information om arrangementet og markedsføring. Dine data bliver ikke videregivet til tredieperson. Du kan altid slette dine data på listen via et link nederst i de tilsendte mails.

 

Vedr. abonnement og abonnementsbetaling:

1. Angående online kurser og kursus-abonnementer

Når du har tilmeldt dig et gratis eller betalt online kursus/abonnement på ID Academy’s online kursusområde, så vil du samtidig blive tilmeldt en email-liste med navn og email til brug for markedsføring og evt. tilsendelse af yderligere indhold i forbindelse med dit online-kursus. Data vil ikke blive givet videre til tredieperson. Du kan altid slette dine data på listen via et link nederst i de tilsendte mails. En tilmelding (gratis eller med betaling) betyder at du får tilgang til et medlemsområde med kursusindholdet på. Du får adgang så snart betalingen/tilmeldingen er gennemført, og kan derfor ikke få refunderet dit evt. betalte beløb. Et køb giver adgang til indholdet med det samme, og produktet er derfor pakket op.

2. Medlemskab, login og adgang til websitet

Du opretter dig med brugernavn og adgangskode og får efterfølgende tilsendt info pr. e-mail. Disse oplysninger anvendes for at logge ind på websitets medlemsområde. Brugernavn og adgangskode er fortrolig information og skal opbevares og behandles således. Du må ikke sælge, overdrage eller på anden vis give tredjemand adgang til eller bruge faciliteter eller indhold på det område på websitet, der er forbeholdt medlemmer. Al brug af tjenesten sker i øvrigt på eget ansvar.

3. Indmeldelse, betaling og betalingskortoplysninger

Ved indmeldelse betales abonnement for den første måneds- eller årsperiode. Derefter betales det til enhver tid fastsatte abonnement forud for hver abonnementsperiode med det ved indmeldelsen anvendte betalingskort (herefter kort), medmindre du ønsker at anvende et andet gyldigt kort, som ID Academy kan håndtere, og giver os besked herom. Ved indmeldelse giver du os samtykke til sådan automatisk kortbetaling ved hver ny måneds- eller årsperiode. Eventuelle omkostninger forbundet med kortbetalingen er indeholdt i det månedlige eller årlige abonnement. Du skal stille et gyldigt kredit- eller debitkort (Visa- eller MasterCard) til rådighed for os til løbende betaling af abonnementet. Kan vi ikke trække betalingen automatisk på dit kort eller opstår der tekniske vanskeligheder, der ikke gør det muligt for os at foretage betalingen på dit kort, fremsendes i stedet faktura mod gebyr pr. e-mail. Du kan ikke få sat abonnementet i bero og dermed udskyde den automatiske fornyelse, med mindre du har afmeldt dit abonnement i forvejen inden fornyelsen af abonnementet er sket.

4. Adgang til online-området

Loginoplysninger og adgang til websitets medlemsområde mv. leveres som udgangspunkt inden for få minutter efter indmeldelse og vellykket korttransaktion.

5. Opsigelse og automatisk forlængelse af abonnement

Tilmeldingen til online-området fungerer som abonnementsordning og gælder indtil det opsiges enten med skriftligt varsel pr. e-mail eller inde på din bruger-profil på online-området til udløbet af en abonnementsperiode. I opsigelsesperioden fortsætter dit abonnement som normalt. Opsiger du ikke abonnementet, eller opsiges det ikke rettidigt, forlænges det automatisk for en ny måneds- eller årsperiode med automatisk kortbetaling af det månedlige eller årlige abonnement. Der refunderes ikke abonnementsgebyr ved opsigelse eller ophævelse uanset årsag hertil.

6. Teknologi

Vi anvender forskellig software m.m. fra tredjepart til løbende at overvåge aktiviteter på websitet, herunder al kommunikation, som løbende bliver læst og logget. Der anvendes også cookies på hjemmesiden med det formål at kunne give dig en bedre brugeroplevelse. Ved indmeldelse giver du samtykke til ID Academys brug af sådan teknologi. Systemet hedder Simplero, og du kan læse mere om det her: www.simplero.com

7. Rettigheder, ophavsret og ejerskab

Alt indhold på ID Academys online-område, herunder tekster, kildekoder, software, lyd, fotografier, grafik, billeder, logoer, varemærker, videoer, sideopsætning, design, spørgsmål og eventuelle svar på interne fora mv., er beskyttet af lovgivningen og tilhører ubetinget ID Academy og Ole Vadum Dahl (eller tredjepart), og ved aftale om medlemskab overdrager du dine profiloplysninger, foto, kommentarer og øvrige data samt rettighederne hertil til ID Academy. Overdragelsen og brugen er uden tidsmæssig begrænsning. 

8. Forbud mod kopiering

Du må ikke kopiere eller optage indhold, der er forbeholdt medlemmer eller tilhører ID Academy og Ole Vadum Dahl. Overtrædelser vil blive retsforfulgt.

 9. Prisændringer:

Vi forbeholder os ret til at foretage nødvendige ændringer i prisen. Eventuelle prisstigninger vil dog blive varslet for igangværende abonnenter forud for abonnementsbetaling, således at du har mulighed for at framelde dig inden næste betaling.

10. Samtykke og behandling af persondata

Du giver samtykke til, at vi kan opbevare og behandle dine personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser mv.), kortnummer, CVR-nummer samt andre oplysninger, der er naturligt forbundet med dit abonnement. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand ud over opbevaring i den anvendte teknologi "Simplero".

11. Samtykke til behandling af øvrige oplysninger

Du giver samtykke til, at vi må behandle øvrige oplysninger om dig, der er forbundet med abonnementet, herunder kundenummer, brugernavn, password, IP-adresse, login, logintidspunkter samt øvrige interaktioner på online-området, herunder kopiering af tekster og billeder, loginfrekvenser samt aktivitet og eventuelle svar på vores forum. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

12. Samtykke til markedsføring pr. e-mail

Du giver endvidere samtykke til, at vi må fremsende e-mails, herunder om markedsføring af egne produkter eller ydelser. Du skal i øvrigt oplyse om, og i hele medlemsperioden råde over, en gyldig e-mailadresse, som kan bruges til kommunikation med ID Academy. E-mails fra ID Academy er ikke krypterede.

13. Ansvarsfraskrivelse

Brugen af websitet sker på eget ansvar. ID Academy er ikke erstatningsansvarlig for brug af websitet eller indholdet, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

14. Misligholdelse

Ved væsentlig misligholdelse kan hver part opsige aftalen med 14 dages skriftligt varsel. Manglende betaling betragtes altid som væsentlig misligholdelse.

15. Force majeure

Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning.

16. Øvrige bestemmelser

Online-området tilgås fra en browser. Du skal selv sørge for adgang til en browser, som gør dig i stand til at logge ind på websitet med det udleverede brugernavn og adgangskode og dér få fremvist indholdet. Vi er ikke ansvarlig for tekniske forhold, der på modtagersiden forhindrer dig i at kunne tilgå indholdet. 

 

Vedr. optagelse af live workshops/events og video på online kurserne:

 

Alle live workshops/events bliver optaget med video og audio og efterfølgende anvendt til online kurser på IDimensions og enkelte klip i markedsførings øjemed.

Hvis du ikke vil have dit eget billede på med video og heller ikke din stemme (audio), så skal du slå dette fra, når du deltager i en live workshop f.eks. over Zoom. Du kan evt. bare indskrive dit fornavn, når du klikker dig ind på workshoppen. Som udgangspunkt er audio og video allerede slået fra af den pågældende underviser, men der kan sommetider være tekniske udfordringer, som midlertidig sætter det ud af kraft. Derfor - tjek det altid når du er logget ind på workshoppen.

Der forekommer workshops hvor du som deltager får mulighed for at bidrage med din historie, drømme etc. og derfor bliver en "case" i workshoppen. Hvis du vælger at gøre dette, så giver du samtidig tilladelse til, at dette må anvendes som en del af et online kursus på IDimensions. Derfor er det vigtigt, at du overvejer dette, inden du vælger at gå på, da andre tilmeldte jo så får mulighed for at se det og følge med. Vi sætter naturligvis pris på, at nogle deltagere vælger at gå på med en drøm eller bare deltager i en dialog enten med audio eller audio og video, og vi behandler selvfølgelig materialet med største respekt.

 

VIGTIGT:
Tidspunktet for online event/arrangement gennemførelse og aflysninger fra vores side:

De planlagte datoer for kursets opstart og gennemførelse vi oplyser på vores hjemmeside/i vores online bestillingsformular/på vores intranet og andre steder, er planlagte datoer.

Vi har ret til at ændre på førnævnte planlagte datoer i tilfælde af sygdom hos underviseren kombineret med manglende mulighed for at finde en erstatningsunderviser og lignende forhold, som vi ikke indenfor rimelighedens grænser kunne have forudset.

Du vil dog naturligvis i sådanne tilfælde modtage betalte beløb retur, alternativt, såfremt du måtte ønske det, vil vi forsøge at få dig overført til et andet senere hold, hvor der er tilstrækkeligt antal deltagere.

NB: Vi registrerer din tilmelding, så snart det betalte beløb er overført til vores konto.